Choď na obsah Choď na menu
 


Konanie zhromaždenia za rok 2023

21. 4. 2024

VÁŽENÍ VLASTNÍCI

 

  • oznamujeme Vám, že dňa 22.06.2024  sa bude konať zhromaždenie formou korešpondenčného hlasovania - zákon č. 97/2013 Z. z.

       o pozemkových spoločenstvách v platnom znení.

 

Upozorňujeme všetkých vlastníkov nášho pozemkového spoločenstva, že v našej obci skupina vlastníkov (máme podozrenie, že rieši dlhodobo len svoje záujmy v pozemkovom spoločenstve - na tieto skutočnosti sme upozornili vlastníkov aj na zhromaždení v roku 2023) chodia po domoch, údajne manipulujú vlastníkov a pýtajú ich podpisy na konanie nezákonného zhromaždenia.

 

Žiadame vlastníkov, ktorí majú záujem stať sa členmi výboru, alebo členmi dozornej rady na nasledujúce volebné obdobie, aby písomne oznámili svoju kandidatúru prostredníctvom prihlášky,

alebo žiadosti, ktorá je záväzná a platná až do uskutočnenia volieb. Prihláška kandidáta je uložená pod oznamom.

 

Prihlášku, alebo žiadosť prosíme zaslať najneskôr do 10. 05. 2024.

 

 Prihlášku, alebo žiadosť je možné doručiť :

- e-mailom na:   zivl.kys.lieskovec@zoznam.sk

- poštou na adresu: ZIVL, p. s. Kysucký Lieskovec, Kysucký Lieskovec č. 29, 023 34

- osobne predsedníčke Zuzane Hartelovej, alebo podpredsedníčke Irene Kuriakovej

 

Mená prihlásených kandidátov budú zahrnuté do kandidátky na hlasovacom lístku a zhromaždenie rozhodne o ich zvolení alebo nezvolení.

________________________________________________________________________________

 

Prihláška kandidáta

pre voľby pozemkového spoločenstva:  Združenie individuálnych vlastníkov lesa, pozemkové spoločenstvo Kysucký Lieskovec (ďalej len ZIVL, p. s. Kysucký Lieskovec)

 

2024

 

Meno a priezvisko:......................................................................................

Dátum narodenia:.......................................................................................

Kontakt (tel. č., e-mail):...............................................................................

 

FUNKCIA   (jednu z uvedených funkcií  zakrúžkujte):

 

1/    člen výboru ZIVL, p. s. Kysucký Lieskovec

 

2/    člen dozornej  rady  ZIVL, p. s. Kysucký Lieskovec

 

 

Svojim podpisom súhlasím s kandidatúrou a so spracovaním osobných údajov.

 

V ................................ dňa......................................

 

                                                                                                   .........................................................

                                                                                                                   podpis kandidáta

 

 

Poskytnuté osobné údaje budú použité pre účely volieb do orgánov pozemkového spoločenstva ZIVL, p. s. Kysucký Lieskovec

v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. a  Nariadeniami Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679