Choď na obsah Choď na menu
 


Oznámenie o zhromaždení vlastníkov dňa 24.3.2019

Združenie individuálnych vlastníkov lesa, pozemkové spoločenstvo  02334 Kysucký Lieskovec č. 29

Oznámenie

     

  Výbor Združenia individuálnych vlastníkov lesa, pozemkové spoločenstvo  Kysucký Lieskovec oznamuje svojim členom,že dň24.3. 2019  o 14,00 hod. v Kultúrnom dome Kysucký Lieskovec sa bude konaťriadne  zhromaždenie vlastníkov.

 

Od13,00 do 14,00 hod. bude prezentácia

 

 

Program zasadnutia : 

  1. Otvorenie zhromaždenia vlastníkov
  2. Voľby  mandátovej komisie, návrhovej komisie, volebnej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesenia zo zhromaždenia konaného dňa 25.3.2018
  4. Správa o činnosti výboru pozemkového spoločenstva 
  5. Správa o hospodárení a návrh na rozdelenie zisku za rok 2018
  6. Správa o stave lesa pozemkového spoločenstva
  7. Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 
  8. Správa dozornej rady
  9. Prerokovanie zmluvy o pozemkovom spoločenstve
  10. Voľby výboru a dozornej rady
  11. Diskusia k predneseným správam
  12. Prerokovanie  návrhu uznesenia
  13. Ukončenie valného zhromaždenia

 

Účasť všetkých členov je nutná. V prípade, že sa nemôžete zúčastniť riadneho  zhromaždenia, ž i a d a m e Vás, aby ste splnomocnili osobu, ktorá Vás bude zastupovať. Splnomocnená osoba  sa splnomocnením preukáže pri prezentácií. 

Predtlač splnomocnenia sa nachádza v liste, ktorý Vám bude doručený poštou.

Ak sa rozhodnete splnomocniť člena výboru alebo člena dozornej rady, údaje o nich sú uvedené na zadnej strane splnomocnenia.  

 

                                                                             Výbor ZIVL, ps