Choď na obsah Choď na menu
 


OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ ZHROMAŽDENIA 22.3.2020

Združenie  individuálnych vlastníkov lesa,  pozemkové spoločenstvo,   Kysucký Lieskovec

  so sídlom   023 34 Kysucký Lieskovec č.  29,  IČO  42386641

 

Všetkým vlastníkom –  členom  

Združenie  individuálnych vlastníkov lesa, 

pozemkové spoločenstvo, 

 Kysucký Lieskovec 

 

 

Vec:

 Oznámenie o  zrušení  zasadnutia zhromaždenia vlastníkov lesa v Kysuckom Lieskovci  naplánované na deň   22.03.2020

 

Vážení vlastníci a členovia  ZIVL, pozemkového spoločenstva Kysucký Lieskovec,  

 

     Združenie  individuálnych vlastníkov lesa,  pozemkové spoločenstvo, Kysucký Lieskovec Vám   oznamuje, že na základe  záverov ústredného krízového  štábu zo dňa 6. marca 2020  vydané Ministerstvom  vnútra SR pre samosprávu (obce a mestá), ktoré bolo doručené  výboru pozemkového spoločenstva Obecným úradom Kysucký Lieskovec  dňa 9. marca  na  zamedzenie šírenia nového koronavírusu v Slovenskej republike ako aj na základe rozhodnutia mimoriadneho zasadnutia výboru   pozemkového spoločenstva   zo  dňa  10. marca 2020

 

 r u š í   sa  zasadnutie zhromaždenia, ktoré sa malo konať  22. marca 2020.

 

Nový termín  tohto dočasne zrušeného  zasadnutia zhromaždenia  vlastníkov ZIVL, pozemkového  spoločenstva Vám bude včas  písomne oznámený.

 Ďakujeme za porozumenie.

S pozdravom

                        

                                                                     Zuzana Hartelová

                                                                      predsedníčka ZIVL, P. s.   

                                                                      Kysucký  Lieskovec